Dla uczniów i rodziców

pdf
52070

Rekrutacja do 1 klasy

pdf
2042928

Zgodnie z informacją przekazaną Rodzicom klas 8 na spotkaniu w dniu 22.01.2019 załączamy plik
z najważniejszymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpopdstawowych!

pdf
157667

W załączniku znajdą Państwo procedurę obowiązującą przy zwolnieniu ucznia z lekcji.

Od 26.11.2018 zmienia się długość przerw:

 1. 8.00-8.45 - przerwa 10 min
 2. 8.55-9.40 - przerwa 10 min
 3. 9.50-10.35 - przerwa 10 min
 4. 10.45-11.30 - przerwa 20 min obiadowa
 5. 11.50-12.35 - przerwa 15 min obiadowa
 6. 12.50-13.35 - przerwa 10 min obiadowa
 7. 13.45-14.30 - przerwa 10 min
 8. 14.40-15.25 - przerwa 10 min

Szanowni Państwo!

 

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

Poniżej list Pani Minister A. Zalewskiej

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 • 03.09.2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 23.12. - 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna,
 • 11.02. - 24.02.2019 r. - ferie zimowe,
 • 15,16,17.04.2019 r. - egzaminy w klasie 8,
 • 18.04. - 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna,
 • 21.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego dla klas I - VIII,
 • 22.06. - 31.08.2019 r. - ferie letnie.

Zobacz: Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

 • 02.11.2018 r. (Dzień Zadusznych);
 • 02.01.2019 r. (dzień po Nowym Roku);
 • 15, 16, 17.04.2019 r. (egzaminy ósmoklasisty) dla uczniów klas I-VII;
 • 02.05.2019 r. (Dzień Flagi);
 • 2 dni rekolekcji wielkopostnych - przełom marca/kwietnia (termin zostanie ustalony na początku 2019 roku).

Przypomina się, że w tych dniach zapewniamy uczniom opiekę w świetlicy szkolnej!

 

 

 

pdf
215381
pdf
160658
pdf
406274

Uwaga! Uczniowie klas VIII oraz ich Rodzice/prawni Opiekunowie. Załączono plakat informujący o sposobie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w przyszłym roku szkolnym! Patrz załącznik...

 

 

Klauzula informacyjna w związku z RODO

 

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny!

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele
i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. Boczna 17.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

-         wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

-         poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

-         przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku, ul. Boczna 17, 44-270 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sp22rybnik@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

pdf
1571940
Zaproszenie na festyn rodzinny!
pdf
2711749

Od lutego 2018r. w naszej szkole rusza nowy projekt unijny "Z matematyką na Ty", którego celem będzie rozwijanie i utrwalanie wiadomości matematyczno - przyrodniczych.

W ramach projektu uczniowie będą brali udział w:

 • zajęciach rozwijających,
 • zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych,
 • zajęciach z doradztwa i preorientacji zawodowej,
 • zajęciach Uniwersytetu Przyrodniczego,
 • grach miejskich,
 • Fastiwalach Nauki,
 • wizytach studyjnych,
 • spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Mamy nadzieję, że nasz nowy projekt będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców jak wszystkie poprzednie przedsięwzięcia.

 

 

Dyrektor szkoły przypomina, że na placu przed salą gimnastyczną (brama nr 2) wystawiono kontener na zbiórkę makulatury. Prosimy o przynoszenie makulatury do tego kontenera.

 

 

Ważna informacja!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku informuje, że w dniach 28 i 29 listopada b. r. zostały zamontowane w salach 308 i 311 dwie nowoczesne multimedialne tablice wraz z ultraogniskowymi projektorami, głośnikami i osprzętem. Mamy nadzieję, że ucieszyły uczniów klas I - III. Całkowity koszt sprzętu wyniósł 17500,00 zł - z czego 14000,00 pozyskaliśmy z dotacji rządowego programu "Aktywna tablica", a 3500,00 zł to wkład własny z budżetu szkoły.

Z wyrazami szacunku Krzysztof Sass

 

 

UWAGA!

Szanowni Rodzice/Opiekunowie w zakładce O szkole został opublikowany aktualny Statut Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku.

Prosimy o zapoznanie się z treścią tego ważnego szkolnego dokumentu.

Z wyrażami szacunku Krzysztof Sass

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Miasto Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach