Administracja i obsługa

 • Joanna Grieger - sekretarz szkoły
 • mgr Dagmara Drabiniok - specjalista ds. kadrowych
 • Małgorzata Breuer - intendent szkoły
 • Natalia Frakowska - pomoc nauczyciela
 • Elżbieta Żmuda - Banaszczyk - pomoc nauczyciela
 • Gabriela Szefer - opiekun dzieci i młodzieży w czasie przeprowadzania przez jezdnię
 • Bożena Łukaszek - kucharka
 • Dorota Styrnol - pomoc kuchenna
 • Katarzyna Hejna - pomoc kuchenna
 • Agnieszka Sierny - pomoc kuchenna
 • Sylwia Ciszek - sprzątaczka
 • Ewa Kozaryna - sprzątaczka
 • Maria Rajnhold - sprzątaczka
 • Irena Szczyra - sprzątaczka
 • Izabela Górny - sprzątaczka
 • Grażyna Wojciechowska - sprzątaczka
 • Agata Buchalik - sprzątaczka
 • Tatiana Nowak - woźna oddziałowa
 • Agnieszka Kozik - woźna oddziałowa
 • Agata Kolarczyk - woźna oddziałowa
 • Mariusz Breuer - konserwator
 • Leszek Wójcik - konserwator
 • Henryk Błaszczyk - woźny szkolny

Bardzo ważne zadania w codziennej pracy naszej szkoły są realizowane przez pracowników niepedagogicznych. Dbałość o terminowy przepływ dokumentów, odpowiedni tryb załatwiania spraw administracyjnych, zaopatrzenie szkoły w zdrową żywność, przygotowanie zbilansowanych i energetycznych obiadów, czuwanie nad bezpieczeństwem, czystość zarówno w budynku szkolnym, jak i w całym obejściu, usuwanie pojawiających się awarii - to tylko niektóre z obowiązków pracowników administracji i obsługi.

Nie zapominajmy o tym, że dobrą szkołą jest ta, w której oprócz odpowiedniego poziomu kształcenia, panuje prawdziwie rodzinna atmosfera!!! Tę tworzymy razem: uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły. Przy tworzeniu tego ciepłego klimatu pomagają - z pewnością - życzliwe słowo i szczery uśmiech oraz codzienne używanie zwrotów grzecznościowych!

Ministerstwo Edukacji Narodowej Miasto Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach