Pedagog i logopeda

Pedagog szkolna mgr Katarzyna Ostrzołek

 • poniedziałek 12.30-13.30; 14.15-15.15 i 16.50-17.35
 • wtorek 8.00-13.30
 • środa 8.00-11.30
 • czwartek 8.00-13.30
 • piątek 8.00-11.45

Konsultacje dla rodziców:

 • poniedziałek 16.50-17.35
 • piątek 8.00-9.00

 

Gabinet logopedy

   mgr  Katarzyna Marcol

                                                                         czynny

 

dni tygodnia

godziny

poniedziałek

11,45 – 15,45

wtorek

11,45 – 16,15

środa

10,45 – 15,45

czwartek

11,45 – 16,15

piątek

 10,45 – 14,45

 

Kim jest logopeda i czym się zajmuje?

Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem oraz terapią wad i zaburzeń mowy.

Do zadań logopedy w szkole należy:

 • przeprowadzenie wstępnych badań przesiewowych (badania mowy przeprowadzane są na początku roku szkolnego);
 • diagnozowanie logopedyczne;
 • organizowanie pomocy logopedycznej;
 • tworzenie programów terapii logopedycznej, uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów;
 • współpraca z nauczycielami, pedagogiem;
 • działania w zakresie profilaktyki logopedycznej (zapobieganie powstawaniu zaburzeń komunikacyjnych;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadami wymowy;
 • współpraca z rodzicami;
 • kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów (laryngolog, ortodonta itp.);
 • prowadzenie terapii logopedycznej.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Miasto Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach