Samorząd uczniowski

SZKOLNA DYSKOTEKA Z ANDRZEJKOWYMI WRÓŻBAMI 

W czwartek, 29 listopada, w małej sali gimnastycznej odbyła się dyskoteka szkolna połączona z wróżbami andrzejkowymi dla wszystkich chętnych uczniów z klas V-VIII

Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16:00 i trwała do 18:00. Organizacją imprezy zajął się Samorząd Szkolny – członkowie zadbali o dobry repertuar muzyczny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy wymyślone przez przewodniczącą Hanię. Choć frekwencja na dyskotece nie była stuprocentowa, to i tak można powiedzieć, że impreza się udała. Wszyscy bardzo dobrze się bawili i z uśmiechem wracali do domu.

Następnego dnia, 30 listopada, Samorząd Szkolny przygotował wróżby andrzejkowe dla klas I-IV. Dzieci chętnie uczestniczyły we wróżeniu, każde z nich chciało poznać swoją przyszłość przepowiedzianą przez nasze wspaniałe „czarodziejki" i „czarodzieja"!

KONKURS „PORTRET MOJEGO WYCHOWAWCY” ROZSTRZYGNIĘTY! 

W październiku odbył się konkurs międzyklasowy organizowany przez Samorząd Uczniowski na portret wychowawcy klasy skierowany do uczniów klas IV-VIII. 

Zadaniem każdej klasy było jak najwierniejsze odzwierciedlenie swego nauczyciela-wychowawcy na pracy formatu A3. Przy czym technika wykonania prac konkursowych była dowolna i zależna tylko i wyłącznie od inwencji twórczej

i wyobraźni uczniów danej klasy.

Ostatecznie, po żywiołowych (i niełatwych) obradach jury, zwyciężyła klasa VIII a z portretem pani Zuzanny Fojcik, II miejsce zajęła klasa V b, która przedstawiła panią Joannę Przybysz, zaś III miejsce zdobyła klasa V c, której wychowawczynią jest pani Beata Sass

Trzeba przyznać, że stopień podobieństwa znacznej części portretów do rzeczywistych osób przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.

 Jeszcze raz gratulujemy talentu i oryginalnych pomysłów!

 

100 LAT NAUCZYCIELE I WSZYSCY PRACOWNICY SZKOŁY! 

Dzień Edukacji Narodowej to niewątpliwie okazja do złożenia najserdeczniejszych życzeń wszystkim nauczycielom

i pracownikom szkoły oraz podziękowania im za trud włożony w naszą edukację i wychowanie.  

W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Hanna Tokarczyk, Franciszek Bryja i Maurycy Dworniczek – wzięli czynny udział w uroczystej akademii z okazji DEN oraz złożyli życzenia Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom Szkoły. 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej społeczności szkolnej opracował również okolicznościowy

plakat z życzeniami, który jeszcze parę dni przed Dniem Nauczyciela ozdobił nasz szkolny korytarz. 

Kochani Nauczyciele i wszyscy Pracownicy Szkoły! Raz jeszcze dziękujemy za Waszą życzliwość, cierpliwość,

wysiłek i okazane serce. Jesteście wspaniali!

 

MISSION ACCOMPLISHED ... PLAN PRACY GOTOWY!

Końcówka września upłynęła nam pod znakiem wytężonej pracy oraz burzy mózgów. Cel? Opracowanie aktualizacji do Regulaminu SU i Planu Pracy SU na rok szkolny 2018/2019.

W czasie naszych codziennych spotkań, pod czujnym okiem pani Aldony Budny i pani Magdaleny Świekatoń-Kolorz – opiekunów SU w bieżącym roku szkolnym –udało nam się wypracować Plan Pracy SU, którego założenia (mamy nadzieję) spotkają się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych szkolnych kolegów oraz uatrakcyjnią ofertę szkoły.

 Tak więc – bądźcie z nami!  

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 w roku szkolnym 2018/2019

 

 Dnia 24.09.2018 r. odbyły się w naszej szkole Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, poprzedzone kolorową   

(i wyrównaną) kampanią wyborczą.

Decyzją uczniów - wyborców do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 należą:

§  Hanna Tokarczyk (kl. VI a) - przewodnicząca SU;

§  Maurycy Dworniczek (kl. VIII a) - zastępca przewodniczącej SU;

§  Franciszek Bryja (kl. VI b) - sekretarz;

§  Kinga Ciszek (kl. V c) - koordynator ds. uczniowskich.

 Serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy!

 

........................................................................................................................................................................

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SP 22 w pigułce...


Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku działa zgodnie ze Statutem oraz Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

Co roku wybieramy nowych przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego spośród społeczności szkolnej w demokratycznych wyborach oraz uaktualniamy plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny, zgodnie z oczekiwaniami uczniów. Uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim biorą aktywny udział w organizacji szeregu konkursów, akcji i imprez okolicznościowych, które odbywają się na terenie szkoły.


Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

 • Całoroczny konkurs „Klasa na Medal” adresowany do uczniów klas IV-VII, w ramach którego wszystkie klasy II etapu edukacyjnego na przestrzeni 9 miesięcy w danym roku szkolnym rywalizują między sobą o zaszczytny tytuł „Klasy na Medal” w wielu ciekawych kategoriach oraz chętnie angażują się w organizowane w jego zakresie konkursy klasowe i indywidualne;
 • Wróżby andrzejkowe dla klas I-III i IV-VII;
 • Mikołajki szkolne;
 • Walentynki szkolne;
 • Szkolne obchody Święta Wiosny;
 • Święto patrona szkoły – Juliusza Słowackiego;
 • Szkolne obchody Dnia Ziemi;
 • Szkolny Dzień Dziecka i Dzień Sportu połączony z obchodami Dnia Europy;
 • Dyskoteki szkolne (z okazji Dnia Chłopaka, halloweenowe, andrzejkowe z wróżbami andrzejkowymi, karnawałowe, walentynkowe, z okazji Dnia Kobiet - w zależności od potrzeb uczniów);
 • i wiele innych.

Poza organizacją działalności kulturalnej i rozrywkowej Samorząd Uczniowski przeprowadza również wiele akcji charytatywnych, wspomagając różne fundacje:

 • Fundację na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty" (udział w akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty” – rozprowadzanie w szkole kalendarzyków - cegiełek);
 • Fundację PLUS-MED „Blisko Ciebie” z siedzibą w Rybniku (przeprowadzanie w szkole przedświątecznej zbiórki żywności dla starszych osób w ramach akcji charytatywnej „Świąteczna Paczka dla Seniora”);
 • Towarzystwo „Nasz Dom” (przeprowadzanie w szkole akcji "Góra Grosza");
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku (zbiórka kocy i karmy dla zwierząt).

Na przestrzeni całego roku szkolnego Samorząd Uczniowski bierze również czynny udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek dla chorych dzieci z najbliższej okolicy. W ramach organizowanych konkursów, akcji i imprez okolicznościowych Samorząd Uczniowski chętnie współpracuje z biblioteką, świetlicą oraz higienistką szkolną.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
 • czuwanie nad przestrzeganiem Praw Ucznia i Praw Dziecka,
 • reprezentowanie interesu uczniów podczas podejmowania decyzji w ich sprawach,
 • wypracowywanie norm poprawiających relacje, atmosferę i usprawniających pracę szkoły,
 • organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 • dbanie o mienie i porządek na terenie szkoły.

Decyzją uczniów - wyborców do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 należą:

 • Nicole Rduch (VIIa) - przewodnicząca SU;
 • Hanna Tokarczyk (Va) - zastępczyni przewodniczącej SU;
 • Maurycy Dworniczek (VIIa) - sekretarz;
 • Kamil Pasternak (Va) - koordynator ds uczniowskich;
 • Sebastian Gomolec (VIIa) - skarbnik.

 

Dnia 28.11.2017 Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę szkolną dla klas 4-7, a 30.11.2017 wróżby andrzejkowe dla klas 1-3. Dzieci chętnie uczestniczyły we wróżeniu, każde z nich chciało poznać swoją przyszłość przepowiedzianą przez nasze wspaniałe "czarodziejki" z Samorządu Uczniowskiego. Wymyślały również marzenia podczas rzucania grosika do wody. Zabawa była przednia...

Ministerstwo Edukacji Narodowej Miasto Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach