2021-07-01

Szanowni Państwo!

Spotkania organizacyjne dla rodziców przyszłorocznych przedszkolaków i klas 1. przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 odbędą się dnia 26 sierpnia 2021 roku w sali gimnastycznej. Na spotkanie gorąco zapraszamy jednego rodzica/prawnego opiekuna.

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2021-07-08

Drodzy uczniowie klas VIII!

Zapraszam do odbioru zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w piątek 9 lipca 2021 r. od godziny 8.00 do 14.30.

Każdy uczeń otrzyma oryginał i potwierdzoną kopię zaświadczenia, którą musi oddać w szkole pierwszego wyboru.

Pozdrawiam!

Janina Rudol

Ministerstwo Edukacji Narodowej Miasto Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach