Dla uczniów i rodziców

pdf
plik pdf - 133.7 KB

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 • 04.09.2023 r.               - rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23.12. - 31.12.2023 r.   - zimowa przerwa świąteczna
 • 29.01. - 11.02.2024 r.   - ferie zimowe
 • 28.03. - 02.04.2024 r.   - wiosenna przerwa świąteczna 
 • 14, 15, 16.05.2024 r. - egzaminy w klasie 8
 • 21.06.2024 r. (piątek)  - zakończenie roku klas I - VIII
 • 22.06 - 31.08.2024r.    - ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z RP, RR i SU:

31.10.2023 r. – wtorek

02.01.2024 r. - wtorek

02.05.2024 r. - czwartek

14-15-16.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty - wtorek, środa, czwartek (dni wolne dla klas I- VII)

29.05.2024 r.  - środa

31.05.2024 r. - piątek


 

pdf
plik pdf - 304.8 KB

Listy uczniów klasy 1a - wych. H. Gąsior oraz 1b - wych. K. Biegańska


 

docx
plik docx - 18.6 KB

Nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik

Proszę o zapoznanie się z zasadami naboru 2023/2024!

 


 

pdf
plik pdf - 585.7 KB

Szanowni Państwo!

W pliku do pobrania znajdziecie instrukcję logowania i zapisu Waszego dziecka do klasy pierwszej!


 

pdf
plik pdf - 897.3 KB

 

doc
plik doc - 36.5 KB

Rodzice uczniów klas 1- 8, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł mogą ubiegać się o stypendium socjalne. Do dochodu nie wlicza się: 500+, ani 300+. Wnioski należy składać u Katarzyny Ostrzołek we wrześniu 2022. Przypominamy, że wydatki muszą być udokumentowane imiennymi fakturami lub rachunkami wg listy z katalogu.


 

docx
plik docx - 21.2 KB

Rodzice dzieci uczęszczających na lekcje religii rzymskokatolickiej zakupują tylko podręczniki wg wskazanej powyżej listy!


 

pdf
plik pdf - 88.1 KB

 

Szanowni Państwo Rodzice/Prawni Opiekunowie!

Proszę o zapoznanie się z rekomendacjami dotyczącymi szczepień przeciw COVID - 19 dzieci w wieku 12- 15 lat. Przypominam, że kwestia decyzji w tej ważnej sprawie pozostaje w Waszych rękach!

Poniżej znajdzieci stosowne informacje...


 


 

Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy listy przyszłych uczniów klas 1:

 • przyjętych do SP22;
 • nieprzyjętych do SP22.

Informujemy również, że w roku szkolnym 2021/2022 powstaną w naszej szkole dwie klasy 1.


 

 

pdf
plik pdf - 1.7 MB

 

pdf
plik pdf - 746 KB

 

pdf
plik pdf - 182.1 KB

 

Tu zdobędziesz aktualne informacji na temat pandemii Covid- 19:

Główny Inspektor Sanitarny


 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 • 01.09.2020 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 23.12. - 31.12.2020 r. - zimowa przerwa świąteczna (BN);
 • 04.01. - 17.01.2021 r. - ferie zimowe (zmiana terminu);
 • 01.04. - 06.04.2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna (W);
 • 25., 26. i 27.05.2021 r. - 3 dni termin główny - egzamin ósmoklasisty;
 • 25.06.2021 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I - VIII;
 • 26.06. - 31.08.2021 r. - ferie letnie.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 (MEN)


W porozumieniu z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną - dyrektor ogłasza dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach:

 • 14.10.2020 r. (Dzień Komisji Edukacji Narodowej – na podstawie KN wolny od zajęć dydaktycznych);
 • 02.11.2020 r. (Dzień Zaduszny);
 • 30.04.2021 r. (dzień przed majowym weekendem);
 • 25, 26, 27.05.2021 r. (egzaminy ósmoklasisty wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII);
 • 01.06.2021 r. (szkolny dzień sportu gry i zabawy na terenie boisk szkolnych);
 • 04.06.2021 r.  (piątek po Bożym Ciele).

Jednocześnie informuję Państwa, że w tych dniach szkoła organizuje opiekę dla chętnych uczniów w ramach zajęć świetlicowych.


 

Zasady bezpiecznego powrotu do szkól dla ucznia

 

Zasady bezpieczeństwa dla rodzica

 

Objawy sugerujące chorobę zakaźną

 

pdf
plik pdf - 416.9 KB

 

pdf
plik pdf - 395 KB

Z wakacyjnymi życzeniami zwraca się do szkolnej społeczności pan Dariusz Piontkowski.


 

pdf
plik pdf - 983.4 KB

Szanowni Państwo Rodzice, drogie Dzieci!

W załączniku list dyrektora z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.


 

pdf
plik pdf - 191 KB

 

pdf
plik pdf - 835.6 KB

 

pdf
plik pdf - 817.2 KB

 

pdf
plik pdf - 133 KB

 

pdf
plik pdf - 796.7 KB

 

pdf
plik pdf - 382.1 KB

 

pdf
plik pdf - 120.8 KB

 

pdf
plik pdf - 161.5 KB

 

pdf
plik pdf - 306.8 KB
pdf
plik pdf - 1.7 MB

Proszę przeczytać instrukcję logowania do dziennika elektronicznego...


 

Dyrektor szkoły informuje, że w porozumieniu z SU i RR ustalono następujące przerwy międzylekcyjne:

 1. 8.00-8.45 - przerwa 10 min
 2. 8.55-9.40 - przerwa 10 min
 3. 9.50-10.35 - przerwa 10 min
 4. 10.45-11.30 - przerwa 20 min obiadowa
 5. 11.50-12.35 - przerwa 15 min obiadowa
 6. 12.50-13.35 - przerwa 10 min obiadowa
 7. 13.45-14.30 - przerwa 10 min
 8. 14.40-15.25 - przerwa 10 min
 9. 15.35- 16.20

 

pdf
plik pdf - 3.4 MB
pdf
plik pdf - 154 KB

W załączniku znajdą Państwo procedurę obowiązującą przy zwolnieniu ucznia z lekcji.

pdf
plik pdf - 156.9 KB

 


 

 

Klauzula informacyjna w związku z RODO

 

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny!

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele
i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. Boczna 17.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

-         wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

-         poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

-         przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku, ul. Boczna 17, 44-270 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sp22rybnik@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 


 

pdf
plik pdf - 1.5 MB

 

UWAGA!

Szanowni Rodzice/Opiekunowie w zakładce O szkole został opublikowany aktualny Statut Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku.

Prosimy o zapoznanie się z treścią tego ważnego szkolnego dokumentu.

Z wyrażami szacunku Krzysztof Sass


 

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Miasto Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach