Dla uczniów i rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 ustalone w porozumieniu
z RR i SU:

 • 14.10.2019 r. (Dzień Komisji Edukacji Narodowej);
 • 31.10.2019 r. (dzień poprzedzający Wszystkich Świętych);
 • 02. i 03.01.2020 r. (po Nowym Roku);
 • 21., 22., 23.04.2020 r. (egzamin ósmoklasisty)  tylko dla uczniów klas I-VII;
 • 12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele).

Przypomina się, że w tych dniach zapewniamy uczniom opiekę w świetlicy szkolnej!

Przedszkole pracuje wg stałego harmonogramu!


 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 • 02.09.2019 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • 23.12. - 31.12.2019 r. - zimowa przerwa świąteczna;
 • 13.01. - 26.01.2020 r. - ferie zimowe;
 • 09.04. - 14.04.2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna;
 • 21., 22. i 23.04.2020 r. - 3 dni egzamin ósmoklasisty;
 • 26.06.2020 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I - VIII;
 • 27.06. - 31.08.2020 r. - ferie letnie.

Zobacz: Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 


 

 

pdf
1769433

Proszę przeczytać instrukcję logowania do dziennika elektronicznego...


 

Dyrektor szkoły informuje, że w porozumieniu z SU i RR ustalono następujące przerwy międzylekcyjne:

 1. 8.00-8.45 - przerwa 10 min
 2. 8.55-9.40 - przerwa 10 min
 3. 9.50-10.35 - przerwa 10 min
 4. 10.45-11.30 - przerwa 20 min obiadowa
 5. 11.50-12.35 - przerwa 15 min obiadowa
 6. 12.50-13.35 - przerwa 10 min obiadowa
 7. 13.45-14.30 - przerwa 10 min
 8. 14.40-15.25 - przerwa 10 min
 9. 15.35- 16.20

 

pdf
2042928

Zgodnie z informacją przekazaną Rodzicom klas 8 na spotkaniu w dniu 22.01.2019 załączamy plik
z najważniejszymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpopdstawowych!

pdf
157667

W załączniku znajdą Państwo procedurę obowiązującą przy zwolnieniu ucznia z lekcji.

Szanowni Państwo!

 

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

Poniżej list Pani Minister A. Zalewskiej

pdf
215381
pdf
160658
pdf
406274

Uwaga! Uczniowie klas VIII oraz ich Rodzice/prawni Opiekunowie. Załączono plakat informujący o sposobie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w przyszłym roku szkolnym! Patrz załącznik...

 

 

Klauzula informacyjna w związku z RODO

 

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny!

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele
i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. Boczna 17.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

-         wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

-         poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

-         przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku, ul. Boczna 17, 44-270 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sp22rybnik@poczta.onet.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

pdf
1571940
pdf
2711749

Od lutego 2018r. w naszej szkole rusza nowy projekt unijny "Z matematyką na Ty", którego celem będzie rozwijanie i utrwalanie wiadomości matematyczno - przyrodniczych.

W ramach projektu uczniowie będą brali udział w:

 • zajęciach rozwijających,
 • zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych,
 • zajęciach z doradztwa i preorientacji zawodowej,
 • zajęciach Uniwersytetu Przyrodniczego,
 • grach miejskich,
 • Fastiwalach Nauki,
 • wizytach studyjnych,
 • spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Mamy nadzieję, że nasz nowy projekt będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców jak wszystkie poprzednie przedsięwzięcia.

 

 

Ważna informacja!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku informuje, że w dniach 28 i 29 listopada b. r. zostały zamontowane w salach 308 i 311 dwie nowoczesne multimedialne tablice wraz z ultraogniskowymi projektorami, głośnikami i osprzętem. Mamy nadzieję, że ucieszyły uczniów klas I - III. Całkowity koszt sprzętu wyniósł 17500,00 zł - z czego 14000,00 pozyskaliśmy z dotacji rządowego programu "Aktywna tablica", a 3500,00 zł to wkład własny z budżetu szkoły.

Z wyrazami szacunku Krzysztof Sass

 

 

UWAGA!

Szanowni Rodzice/Opiekunowie w zakładce O szkole został opublikowany aktualny Statut Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku.

Prosimy o zapoznanie się z treścią tego ważnego szkolnego dokumentu.

Z wyrażami szacunku Krzysztof Sass

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Miasto Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach