Pracownicy

 • mgr Sylwia Adamczyk - biologia, chemia
 • mgr Katarzyna Biegańska - edukacja wczesnoszkolna,terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo
 • mgr Aldona Budny – język angielski, edukacja regionalna, geografia
 • mgr Halina Gąsior - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka
 • mgr Celina Sęk-Jarząbek - edukacja wczesnoszkolna, informatyka
 • mgr Wiesława Meichsner - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
 • mgr Janina Rudol - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, technika, plastyka, muzyka, terapia  pedagogiczna, socjoterapia
 • mgr Ewa Szołdra - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 • mgr Jolanta Naczyńska - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
 • mgr Barbara Hajok - edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • mgr Joanna Przybysz -  język polski, historia
 • mgr  Beata Sass - język polski, psychopedagogika, bibliotekoznawstwo
 • mgr Andrzej Gojny - język niemiecki, historia, edukacja regionalna
 • mgr Marcelina Tokarz - muzyka
 • mgr Przemysław Smołka - judo, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, instruktor pływania
 • mgr Adam Malina - informatyka
 • mgr Arkadiusz Mitko - plastyka, technika
 • mgr Agata Szołdra - Dudek - świetlica, język angielski
 • mgr Krzysztof Sass - język polski, historia 
 • mgr Katarzyna Janusiewicz - język angielski, logopedia
 • mgr Iwona Zimoń - matematyka, terapia pedagogiczna
 • mgr inż. Maria Sierpińska - matematyka, fizyka
 • mgr Bogusława Czajka - przyroda, geografia, edukacja regionalna, terapia pedagogiczna
 • mgr Agnieszka Kulik - świetlica, przyroda, biologia,  wychowanie fizyczne
 • mgr Ewa Brachmańska - wdż, religia
 • mgr Wioletta Rek - wychowanie fizyczne, lekkoatletyka, gimnastyka korekcyjna
 • mgr Zuzanna Fojcik - wychowanie fizyczne, lekkoatletyka, oligofrenopedagogika
 • mgr Katarzyna Ostrzołek - pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, socjoterapia
 • ks. mgr Dariusz Kreihs - religia
 • mgr Marzena Zając - religia
 • mgr Magdalena Świekatoń - Kolorz - język polski, logopedia
 • mgr Jadwiga Bujok - Zięba - bibliotekoznawstwo, historia
 • mgr Katarzyna Marcol - logopeda szkolny, oligofrenopedagogika
 • mgr Joanna Pawlak - Tracz - wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Katarzyna Pasterny - matematyka, chemia
 • mgr Ewa Dziewior - nauczyciel w oddziale przedszkolnym
 • mgr Joanna Sala - nauczyciel w oddziałe przedszkolnym
 • mgr Magdalena Leipelt - nauczyciel w oddziale przedszkolnym
 • mgr Mirosława Wysłucha - Szwacha - nauczyciel w zerówce
 • mgr Dorota Przeliorz - nauczyciel w oddziale przedszkolnym
 • lic. Karolina Jureczko - język angielski

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Miasto Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach