• mgr Sylwia Adamczyk - biologia, chemia
 • mgr Katarzyna Biegańska - edukacja wczesnoszkolna,terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo
 • mgr Aldona Budny – język angielski, edukacja regionalna, geografia
 • mgr Halina Gąsior - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka
 • mgr Celina Sęk-Jarząbek - edukacja wczesnoszkolna, informatyka
 • mgr Wiesława Meichsner - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
 • mgr Janina Rudol - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, technika, plastyka, muzyka, terapia  pedagogiczna, socjoterapia
 • mgr Jolanta Naczyńska - edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
 • mgr Barbara Hajok - edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • mgr Joanna Przybysz -  język polski, historia
 • mgr  Beata Sass - język polski, psychopedagogika, bibliotekoznawstwo
 • mgr Andrzej Gojny - język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja regionalna
 • mgr Tomasz Świercz - muzyka
 • mgr inż. Adam Malina - informatyka
 • mgr Arkadiusz Mitko - plastyka, technika
 • mgr Agata Szołdra - Dudek - język angielski, doradztwo zawodowe, terapia pedagogiczna
 • mgr Krzysztof Sass - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Katarzyna Janusiewicz - język angielski, logopedia, oligofrenopedagogika
 • mgr Amalia Lepiarczyk - język angielski, język włoski
 • mgr inż. Maria Sierpińska - matematyka, fizyka
 • mgr Bogusława Czajka - przyroda, geografia, edukacja regionalna, terapia pedagogiczna
 • mgr Agnieszka Kulik - świetlica, przyroda, biologia,  wychowanie fizyczne
 • mgr Wioletta Rek - wychowanie fizyczne, lekkoatletyka, gimnastyka korekcyjna
 • mgr Zuzanna Fojcik - wychowanie fizyczne, lekkoatletyka, oligofrenopedagogika
 • mgr Katarzyna Ostrzołek - pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, socjoterapia
 • ks. mgr Dariusz Kreihs - religia
 • mgr Marzena Zając - religia
 • mgr Magdalena Świekatoń - język polski, logopedia, oligofrenopedagogika, rewalidacja autyzmu i zespołu Aspergera
 • mgr Jadwiga Bujok - Zięba - bibliotekoznawstwo, historia
 • mgr Joanna Pawlak - Tracz - edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr  inż. Katarzyna Pasterny - matematyka, chemia
 • mgr Ewa Dziewior - nauczyciel w oddziale przedszkolnym
 • mgr Joanna Sala - nauczyciel w zerówce, oligofrenopedagogika
 • mgr Magdalena Leipelt - nauczyciel w oddziale przedszkolnym
 • mgr Mirosława Wysłucha - Szwacha - nauczyciel w oddziale przedszkolnym, oligofrenopedagogika
 • mgr Patrycja Kowolik- Frydrych - nauczyciel w oddziale przedszkolnym
 • lic. Sylwia Szczotka - pedagog szkolny; pedagog specjalny
 • lic. Wiktoria Kula - psycholog szkolny

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Miasto Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach