Dyrekcja

mgr Krzysztof Sass - dyrektor szkoły

mgr Janina Rudol - zastępca dyrektora szkoły

mgr Ewa Dziewior - zastępca dyrektora szkoły ds. przedszkola

Ministerstwo Edukacji Narodowej Miasto Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach